Karlijn Koot

Holisme praktijk - holistische begeleiding bij persoonlijke processen

Over de praktijk

Leer de praktijk kennen

Visie

 

Vanuit de wetenschap dat alles met elkaar verbonden is ontrafel ik met jou hoe het zit in waar jij tegenaan loopt en behandel ik jouw systeem energetisch.

Alles is altijd in beweging

Ook al zie je het niet 

Meebewegen met deze flow

Maakt moeiteloos te leren leven

Doelstelling

Bijdragen aan heling, persoonlijke ontwikkeling en verlichting in de breedste zin van het woord.

In een consult wordt er stilgestaan bij de hulpvraag, de wens en behoefte van de klant. De therapeut stelt een behandelplan voor. Bij consent gaan klant en therapeut werken met de hulpvraag. 

De doelstelling van de behandeling is dat er helderheid en ontspanning ontstaat en de balans wordt hersteld in het intern systeem van de klant. De klant heeft handvatten ontwikkeld om verbetering aan te brengen in zijn dagelijks leven.

Werkwijze en beoogd resultaat

Er wordt in de praktijk gewerkt met emoties, gedachten, gevoelens, fysieke klachten, energiewerk en, indien gewenst, de spirituele beleving van de mens.

Elk consult is erop gericht om meer ontspanning, vrijheid, kracht en regie te ervaren in het dagelijks leven.

Na een consult of traject heeft er ontspanning en/of heling plaatsgevonden en dit is merkbaar voor de klant. De klant ervaart tevens meer grip op zijn of haar klachten en heeft handvatten om de balans te kunnen herstellen in zijn of haar dagelijks leven.

Therapeut

Mijn naam is Karlijn Koot. In ’85 geboren als jongste in een warm nest bestaande uit mijn vader, moeder en mijn oudere broer en zus. Ik was een creatief, rustig, hooggevoelig kind, die graag samen speelde en onder de mensen was. Van jongs af aan was ik al erg geïnteresseerd in andermans belevingswereld. En om te verwerken wat ik in mijn leventje beleefd, gezien, gevoeld en gehoord had trok ik mij ook regelmatig terug op mijn kamer.

Op de lagere en middelbare school had ik samen met vrienden en vriendinnen veel schik met het ontdekken van het leven als opgroeiend kind en werd ik met de tijd zelfbewuster. Mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening en het werken in de zorgverlening bleek een enorme passie te zijn. Ik heb er ontzettend veel gedaan, geleerd, mogen betekenen voor de mensen om mij heen en mij persoonlijk maar ook professioneel enorm kunnen ontwikkelen.

Mijn volwassen leven bouwde zich verder op en toch wrikte er iets in mij waar ik geen vinger achter kreeg. Er dienden zich steeds meer vage klachten aan en mijn functioneren kwam onder druk te staan terwijl ik zo mijn best deed om alles hoog te houden. Tot er een plotselinge breuk kwam; ik was burn-out! Mijn leven stond op zijn kop, de grond was onder mijn voeten vandaan.

Er brak een intensieve periode aan van verwerken, rusten en het zoeken van een nieuwe balans. Om alle klachten helder te krijgen, ben ik enorm diep in mijn innerlijk leven gedoken. Ik ontdekte daarbij iets belangrijks: het leven vanuit de ziel en het energetisch lichaam. Ik ben mij hierin gaan verdiepen en daardoor beter in contact gekomen met mijzelf en geef nu van daaruit mijn leven vorm.

Door mijn persoonlijke ervaring en door wat het mij gebracht heeft, ben ik mij professioneel gaan verdiepen in het energetisch lichaam met cursussen, trainingen, de opleiding tot Holistisch Therapeut, Reiki 1, 2 en Master.

Met passie begeleid ik mensen in de geestelijke gezondheidszorg voor de gemeente (WMO) en in mijn Holisme Praktijk.

Het is het mooiste werk dat er is en ik kijk er dan ook naar uit je te ontmoeten.

Karlijn Koot

Holisme Praktijk